Lore guztiak moztuko dituzue, baina iritsiko da udaberria...

Pablo Neruda

Hemen zaude

Inperialismoa hondoratu arte, Europa astinduz!

Askapenako kideok: Pasa den urtean izaniko eztabaida estrategikoari erantzunez, "Europa astinduz" urte osoko izeneko dinamikari hasiera emango diogu gaur.

Kanpaina honen lehen ekimena Urriak 12aren baitakoa izango da. Hain zuzen, europear eta batez ere transnazional espainiarrek Abya Yalako herrien aurka daramaten zapalkuntza eta etengabeko lapurreta salatu nahi dugu.

Honetarako, hainbat hitzaldi eta ekimen izango dira datozen asteetan.

EUROPA ASTINDUZ!

INPERIALISMOA HONDORATU ARTE!

TRANSNAZIONALAK KANPORA!

Leer en castellano el comunicado de inicio de la campaña "Europa astinduz"

Kanpainaren hasierako komunikatua:

Urriaren 12 batean hasi zen Suaren Lurraldetik Ozeano Artikoraino doan lur zatiaren konkista, gutxienez 70 miloi pertsonen holokaustoa ekarri zuena.

Garai hartan izan zitezkeen 375.000 hizkuntzetatik 600 bat dago gaur egun. 42 milloi metro karratu lur pasa ziren jatorrizko herri eta komunitateen eskuetatik europar impoerialismoaren bultzatzaileeen eskuetara. Esaten da, gizateriaren aurkako krimenek ez dutela iraungitze datarik, Urriaren 12 batean hasitakoa baina, historiaren baitan inoiz ezagutu gakeko krimena genuke.Pertsonen, herrien, kulturen eta kultur dibertsitatearen aurka eman den erasorik handiena justiziaren galbaetik pasa barik geldituko dela dirudi beraz.

Guzti honen aurka, norbere herria eta lurraldea babesteko borroka zilegian murgildu zirenak hil eta  bizirik gelditzen zirenak esklabizatu eta guztiaren oinarrian zegoen, eta dagoen ondasun eta lurraldearen lapurretari eutsi zaio urteetan zehar. Berau baita, kapitalismoa deritzaion sufrimendu eta esplotazio makinariaren oinarri.

Jatorrizko herriek 1492an hasitako erresistentzia, gaur arte luzatu den borroka da eta kapitalismoak guztiz asimilatu ezin izan duena bestalde. Erresistentzia emari horri esker herri bat izateaz kontziente bizi dira gaur besteak beste, maputxe, ketxua, aimara herriak baina baita  euren hizkuntza, kulturak eta kosmobisioak ere. Esan genezake gainera jatorrizko herrien borroka gorantza doala azken hamarkada bietan: lurralde, hizkuntza, kosmobisio aldarrikapen eta zabalpen berriak hazten ari baitira.Euren lurraldearen izena ere lapurtu zieten arren eta amerika izendatu, Abya Yala izen kuna geroz eta erabiliago da jatorrizko herrien baitan. Izena izana ere badelako.

Jatorrizko herrien borrokarekin batera, Estatu nazio berrien sorrerarekin  eta kapitalismoaren hasierarekin, burujabetza eta langileen eskubideen aldeko borrokak hasi ziren, guztietan siozialismoaren aldarriak   zeharkatzen zituela. Zentzu honetan Bolivarrek hasitako borroka, Kuba edo Sandinisten iraultzak,  Venezuela eta bigarren eta egiazko independentzia baten aldeko borrokak dira, jatorrizko herriekin batera euroapear inperialismoaren aurreran makurtu gabe haien aurka  tinko dirautenak.

Sasoi kolonialean botere imperialaren ikur karabelak baziren, gisa triskantza eta lurralde lapurreta haren ondarea gaur eguneko transnazionalen eskuetan dira. Iduneko ezberbineko txakur berbera, azken batean,  interbentzio modalitate ezberdinak ekimen bera bultzatzeko: lan eskua ustiatu, natur baliabideak espoliatu eta Abya Yalako herrien burujabetzarako edozelako asmo zapuztu.

90.en hamarkadan eta neoliberalismoaren gorakadarekin batera,  transnazionalek  estatu aparatuen eta errepresio egitura pribatuen baldintzarik gabeko laguntzaren bidez nekazari txikia bere lurretatik mugiarazten du, lur horien jabe ilegalki bilakatuz, lurrak, lurrazpiak eta urak kutsatu, merke merke eta langileak gainesplotatuz ia eskubide laboral zein sindikalik gabe utziz.

Beraz esplotazio eta natur baliabideen lapurretaz gain herri identitate eta kosmobisioen suntsiduraz ari gara, jatorrizko herrien izateko eta erakuntza komunitarioa  beraien erara gauzatzeko antolatzeko eskubidea ukatuz.

Jatorrizko herrien borrokek (maputxe edo zapatistena kasu) edota nekazari kolonbiar, brasildar edo paraguayarrek, gutxi batzuk aipatu arren, aurrean duten etsaia transnazional europearrak dira, eta hein handi batean espainiarrak (Banco Sanander, Iberdrola, Endesa, Union Fenosa...). Ezinezkoa zaie baina transnazional hauei zapalkunta eta lapurretan jardutea  Europar Batasuneko eta estatu espainolaren protagonismorik gabe.

Honela, Urriaren 12ko urtemuga honetan Askapenak dei egiten du elkartasuna adierazten jarrai dezagun, jatorrizko herrien borrokak eta bigarren eta egiazko independentzia baten alde borrokan ari diren herriak babestuz eta salaketa irmoa egin dezagun han eta hemen jardun inperialista honen errudun nagusiak diren transnazional europearren aurka eginez.

Hamaika herri borroka bakarra!

Comunicado de Askapena de inició a la campaña "Europa astinduz!"

Un 12 de octubre comenzó la conquista del territorio que va desde Tierra de Fuego hasta el Océano Atlántico y que trajo consigo el holocausto de al menos 70 millones de personas.
De las 375.000 lenguas que se estima que existían, hoy solo quedan alrededor de 600. 42 millones de metros cuadrados de tierra pasaron de manos de los pueblos y comunidades originarios a las de los impulsores del imperialismo europeo.

Se dice que los crímenes contra la humanidad no prescriben, pero el que comenzó el 12 de octubre de 1492 es un crimen nunca reconocido en la historia. Parece, por tanto, que el mayor ataque contra las personas, pueblos, culturas y diversidad cultural quedará sin pasar por la criba de la justicia.

Quienes se entregaron a la justa lucha de combatir para proteger su pueblo y su tierra, de pelear contra este ataque, murieron o, aquellos que quedaron vivos, fueron esclavizados y así continuó el robo de riquezas y tierras que fue y sigue siendo la base de todo un sistema, puesto que se trata de la raíz misma de esa maquinaria de sufrimiento y explotación llamada capitalismo.

La resistencia iniciada por los pueblos originarios en 1492 es una lucha que se prolonga hasta hoy y que el capitalismo no ha podido asimilar por completo.  Y gracias a ese caudal de resistencia, pueblos como el mapuche, quechua o aimara, entre otros, son pueblos con sus lenguas, culturas y cosmovisiones.

Podemos decir además, que la lucha de los pueblos originarios va en ascenso en los últimos veinte años ya que han crecido las reivindicaciones de territorios, lenguas y cosmovisiones. A pesar de que incluso les robaron el nombre de su territorio para llamarlo América, los pueblos originarios cada vez utilizan más el nombre kuna Abya Yala. Porque el nombre también es identidad.

Junto a la lucha de los pueblos originarios, con la creación de los nuevos Estados-nación y el surgimiento del capitalismo, comenzaron las luchas por la autodeterminación y por los derechos de los trabajadores, todas ellas atravesadas por las reivindicaciones del socialismo.

En este sentido, junto a los pueblos originarios, aún permanecen en pie, sin doblegarse y firmes contra el imperialismo europeo, las revoluciones de Cuba o de los sandinistas, la lucha iniciada por Bolívar y las luchas por una segunda y verdadera independencia.

Si en la época colonial el símbolo del poder imperial eran las carabelas, la herencia de aquel genocidio y robo de tierras ha quedado en manos de las transnacionales actuales. El mismo perro con distinto collar. Al fin y al cabo, son distintas formas de intervención para impulsar lo mismo: explotación de la mano de obra, expoliar los recursos naturales y aplastar cualquier intento de autodeterminación de los pueblos de Abya Yala.

En la década de los 90, junto al ascenso del neoliberalismo, las transnacionales, a través de la ayuda incondicional de los aparatos de represión de los estados y de las estructuras privadas, obligaron al pequeño agricultor a desplazarse de sus tierras convirtiéndose en dueño ilegal de las mismas, contaminando la tierra, el suelo y el agua, explotando a los trabajadores y dejándoles sin apenas derechos laborales ni sindicales.

Además de la explotación y el robo de los recursos naturales, hablamos de una destrucción de la identidad de pueblos y de las cosmovisiones, negando a los mismos el derecho a ser y a llevar a cabo su organización comunitaria a su manera.

Las luchas de los pueblos originarios (como las de los mapuches o zapatistas) o las de los agricultores colombianos, brasileños o paraguayos, por mencionar tan solo algunos, tienen como enemigos a las transnacionales europeas, en gran medida españolas (Banco Santander, Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa...). Pero a estas transnacionales les es imposible llevar a cabo está destrucción y robo sin el protagonismo del estado español y de la Unión Europea.

Así, en este aniversario del 12 de octubre, Askapena hace un llamamiento para seguir mostrando nuestra solidaridad y dando apoyo a los pueblos originarios y a los pueblos que luchan por una segunda y verdadera independencia y a que denunciemos firmemente y hagamos frente, allí y aquí, a las transnacionales europeas que son las principales culpables de esta práctica imperialista.

Hamaika herri borroka bakarra

Europa astinduz!: 

Gehitu iruzkin berria

randomness